fbpx

AED Verzekeringsvoorwaarden

 

Bij CardiAid Benelux is uw AED te verzekeren tegen de kosten die u maakt indien het apparaat wordt gestolen. De kosten van de AED verzekering zijn €60,- per jaar. Deze verzekering kan alleen worden afgesloten in combinatie met een huur of servicecontract en bij een AED van CardiAid. Bij huur wordt het bedrag naar rato (€5 per maand) verrekend met uw termijnbetaling en in het geval van koop wordt het servicecontract opgehoogd met €60,- per jaar.

 

Dekking

Wanneer uw AED gestolen is kunt u deze verzekering inschakelen om de kosten te dekken. Diefstal is verzekerd voor zover dit niet gedekt wordt door de inboedelverzekering wanneer de AED in huis, bedrijf of afgesloten appartementen complex geplaatst is. U bent dus verzekerd tegen het eigen risico van deze verzekering.

Als u een AED wilt verzekeren die buiten hangt dient deze in een wandkast te zijn opgehangen. Als deze kast geen slot heeft geldt er een eigen risico van €250. In alle andere gevallen is er geen eigen risico.

 

De procedure

Wanneer uw AED beschadigd of gestolen is doet u eerst aangifte bij de politie. Vervolgens stuurt u een kopie van het proces verbaal naar CardiAid Benelux via info@cardiaid.nl waarna wij over gaan tot uitkering.

 

Vergoeding

  • Gestolen AED tot 4 jaar oud: een nieuwe gelijkwaardige AED (wij streven ernaar hetzelfde type terug te plaatsen)
  • Gestolen AED vanaf 4 jaar oud: 80% van de nieuwwaarde vergoed
  • Gestolen AED van 5 jaar oud: 60% van de nieuwwaarde vergoed
  • Gestolen AED van 6 jaar oud: 50% van de nieuwwaarde vergoed
  • Aankoopdatum niet te bewijzen: 50% van de nieuwwaarde vergoed

Vergoeding is altijd in natura. Wanneer de restwaarde te laag is voor de terugplaatsing van een nieuwe AED, wordt een korting op de aanschaf van een nieuwe AED gerekend.

 

Looptijd

U sluit de verzekering af voor minimaal 1 jaar, na dit jaar verlengen wij de verzekering met opnieuw een jaar. De verzekering is per maand opzegbaar en de duur van de verzekering is onbeperkt, waardoor u ook uw oudere AED’s kunt verzekeren. Bij annulering heeft u geen recht op restitutie van de betaalde termijnen.

 

Vragen over de verzekering?

Neem voor vragen contact op met onze helpdesk via info@cardiaid.nl of via informatienummer 023-5571871