fbpx

Privacyverklaring

Semiconductor BV tevens h.o.d.n. CardiAid Benelux , gevestigd aan Van der Burchstraat 40, 2132 RN, Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.cardiaid.nl Van der Burchstraat 40, 2132 RN, Hoofddorp +31235571871 Thomas Balm is de Functionaris Gegevensbescherming van CardiAid . Hij is te bereiken via support@cardiaid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Semiconductor BV tevens h.o.d.n. CardiAid Benelux, hierna “CardiAid “ verwerkt je persoonsgegevens doordat jij of jouw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorte data
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • (persoonlijk) E-mailadres
 • (zakelijk) IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
  maken, in correspondentie en telefonisch
 • Zakelijke Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@cardiaid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CardiAid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om bestelde goederen en diensten bij je bedrijf af te leveren
 • CardiAid analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
  producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • CardiAid volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten
  afstemmen op jouw behoefte.
 • CardiAid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
  nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CardiAid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CardiAid ) tussen zit. CardiAid gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Teamleader – voor het verwerken van orders, handtekeningen, contacten, taken en agenda Mailchimp – voor het verzenden van nieuwsbrieven omtrent uw AED of het aanbieden van diensten die aanvullend zijn op het gebied van veiligheid in uw organisatie. Uw email adres en contact gegevens worden met Mailchimp gedeeld. Je kunt te allen tijd je gegevens direct door Mailchimp laten verwijderen door op “unsubscribe” te klikken bij iedere campagne waarbij wij je informeren of ons direct te benaderen om de gegevens daar te verwijderen.
 • Zopim – voor het mogelijk maken van gesprekken via de website
 • Exact Online- voor het verwerken van contact, betalingsgegevens
 • SAP Business one – voor het verwerken van contact, betalingsgegevens
 • Orderverwerking via de website, voor het verwerken van bestellingen, ip-adressen, handtekeningen gekoppeld aan een bestelling. Je handtekening wordt bewaard als bewijs voor een bestelling
 • Cardibeheersysteem – voor het maken van (geautomatiseerde) afspraken omtrent uw AED onderhoud, ter herinnering van de dagelijkse controle van uw apparaat of het plannen van cursussen
 • Xenion, systeem gekoppeld aan de website om cursussen te plannen. Hierin worden zakelijke contactgegevens, geboorte data van individuele cursisten geregistreerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonlijke gegevens die worden verzameld en gebruikt in verband met onze zakelijke relatie (met name naam, adres, telefoonnummer, handtekening en bankgegevens) die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de contractuele relatie, zullen worden verzameld en gebruikt op basis van wettelijke rechten.

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis, zullen jouw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie en programma’s teneinde de zakelijke dienstverlening te verbeteren. Na beëindiging van de zakelijke relatie worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

CardiAid verstrekt uitsluitend aan derden buiten de eerder genoemde programma’s en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, individuen in jouw organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CardiAid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CardiAid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Salesfeed
Naam: sfid
Functie: Analytische cookie die websitebezoeker koppelt aan SBI code. Geenszins bedoeld om natuurlijke personen te identificeren. Zie onderstaande link mbt de het AVG vraagstuk uitgelegd door onze partner SalesFeed
https://www.salesfeed.com/avg-gdpr-toelichting/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CardiAid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@cardiaid.nl tenzij deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de contractuele relatie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CardiAid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CardiAid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. CardiAid heeft gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met:

 • Google (Analytics)
 • Mailchimp
 • Xenion
  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
  neem dan contact op met onze klantenservice of via support@cardiaid.nl