fbpx

Er is nog geen wetgeving die bedrijven en organisaties verplicht stelt om over een AED ter beschikken. Echter vanuit maatschappelijk oogpunt en morele overwegingen gaan steeds meer
organisaties over tot aanschaf van een AED. Met name in risicovolle omgevingen is het beschikbaar hebben van een AED eigenlijk noodzaak. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld tennisparken,
fitness- en sportscholen, zorgcentra, huisartsen en tandartsen.