fbpx

Jazeker moet een AED onderhouden worden, of althans het is raadzaam een onderhoudscontract bij de aanschaf van de AED af te sluiten. De praktijk leert dat de verantwoordelijkheid over de AED
compleet wordt genegeerd of in de vergetelheid geraakt waardoor er een grote mate van schijnveiligheid ontstaat in de directe omgeving van de organisatie waar de AED hangt. CardiAid heeft
een transparant en compleet ontzorgend onderhoudspakket ontwikkeld waarbij in tegenstelling tot de meeste onderhoudscontracten geen meerkosten aan verbonden zitten.