fbpx

Defibrilleren door middel van een AED is de enige manier om het hart weer op gang te kunnen krijgen en daarmee de normale pompfunctie van het hart te herstellen. Het is verkeerd om te denken
dat reanimatie alleen de overlevingskans vergroot. Wanneer er niet tijdig gedefibrilleerd wordt met behulp van een AED neemt de kans op overleving elke minuut af met 10%. De aanrijdtijd van de
hulpdiensten is in Nederland gemiddeld langer dan 12 minuten hetgeen betekent dat er veel aanspraak gemaakt wordt.