fbpx

Om de kans op overleven te vergroten bij een cirlulatiestilstand ten gevolge van ventrikelfibrillatie is het van belang dat men vroegtijdig defirbilleert met behulp van een AED. Onderzoek wijst uit dat wanneer men binnen 2 minuten een levensreddende schok kan toedienen de overlevingskans ongeveer 80% is. Een cirulatiestilstand met als oorzaak ventrikefibrilleren komt in 60-70% van alle
gevallen voor. Voorop staat dat wanneer men een reanimatietraining met AED genoten heeft, adequater door de hulpverlener wordt gereageerd en de overlevingskans daarmee nog meer vergroot wordt.