fbpx

Onder ventilatie verstaat men mond-op-mond beademing, een cruciale handeling tijdens de reanimatie. Het doel van de ventilatie is om de organen zoals de hersenen van zuurstof te voorzien
en er voor te zorgen dat het hart vatbaarder is voor defibrillatie. Het daarmee dus een kunstmatige beademing. Men kan er voor kiezen het beademingsmasker te gebruiken wat standaard geleverd
wordt bij de CardiAid AED. Afhankelijk van de positie van de hulpverlener ten opzichte van het slachtoffer plaatst men de linker- of rechterhand onder de kin van het slachtoffer en “tilt” men als
het ware de kin omhoog om de luchtwegen van de patiënt te openen. Men sluit met de andere duim en vinger de neus van het slachtoffer. Vervolgens neemt men, buiten het bereik van de luchtwegenstroom van de patiënt een hap lucht en blaast men deze (niet te hard en niet te zacht) door de mond van de patient.