fbpx

Deze hartritmestoornis met als afkorting VF, heeft als oorzaak dat de grote hartkamer trilt en niet meer in staat is om een op een effectieve manier het bloed rond het lichaam te pompen. Deze
hartritmestoornis wordt ook wel een hartstilstand genoemd wat misleidend is, want het hart beweegt eigenlijk nog wel zonder enige vorm van coordinatie. De patient die wordt getroffen door
VF zal binnen enkele seconden bewusteloos neervallen waarna de ademhaling stokt. De patient heeft vaak ofwel een ademhaling die te omschrijven is als gasping of maakt een luidruchtig happende
beweging. Wanneer er binnen een tijdbestek van 6 minuten niet gereageerd wordt met defibrilleren door middel van een AED ontstaat er ernstige schade aan de hersenen en het hart. De ernstige
schade aan het hart zal tot gevolg hebben dat het hart compleet tot stilstand komt.