fbpx

De CardiAid AED mag door iedereen gebruikt worden. Het volgen van een bedieningscursus is in de Benelux (helaas) nog niet verplicht. Ons advies is echter om bij aanschaf van een AED altijd een
aantal mensen binnen de organisatie te laten opleiden. Het hebben van basiskunde reanimeren en het begrijpen hoe een AED te bedienen verhoogt de kwaliteit van de geboden hulp substantieel. Het is een pre als de hulpverlener naast het gebruik van de AED beschikt over de kennis van het toepassen van reanimatie. Reanimeren en het gebruik van de AED zijn dan ook zeer nauw met elkaar
verbonden en verhogen de overlevingskans van het slachtoffer.